Czas wyrównania autoklawu

Czas wyrównania autoklawu

– okres, który upływa pomiędzy osiągnięciem temperatury sterylizacji w przestrzeni użytkowej komory autoklawu a osiągnięciem temperatury sterylizacji we wszystkich punktach wewnątrz wsadu