Pomiarowy punkt odniesienia

Pomiarowy punkt odniesienia

– punkt w autoklawie, w którym umieszczony jest czujnik temperatury używany do sterowania cyklem pracy.