Przestrzeń użytkowa komory autoklawu

Przestrzeń użytkowa komory autoklawu

– określona przestrzeń w komorze autoklawu, która nie jest ograniczona przez części nieruchome lub ruchome i w której można pomieścić wsad