Temperatura sterylizacji

Temperatura sterylizacji

– minimalna temperatura, która jest podstawą do oceny skuteczności sterylizacji prowadzonej w autoklawie.