Czas utrzymania autoklawu

Czas utrzymania autoklawu

– okres, w którym temperatury we wszystkich punktach w przestrzeni użytkowej komory autoklawu oraz wsadzie są utrzymywane w przedziale temperatury sterylizacji. Czas utrzymania rozpoczyna się natychmiast po czasie wyrównywania. Zakres czasu utrzymania jest związany z temperaturą sterylizacji.