Parametry cyklu autoklawu

Parametry cyklu autoklawu

– wielkość fizyczna łącznie z jej tolerancjami stosowana do sterowania, monitorowania, wskazywania i rejestrowania cyklu pracy autoklawu.