Materiały do pomieszczeń czystych

 

 

materiały konstrukcyjne
materiały konstrukcyjne

Materiały stosowane w pomieszczeniach czystych CLEANROOM powinny być odpowiednie do klasy czystości pomieszczenia czystego wyznaczonej zgodnie z ISO 14644-1. O wyborze materiałów do pomieszczeń czystych powinna decydować:

  • Klasa czystości pomieszczenia czystego („w spoczynku” oraz „w działaniu) wyznaczona zgodnie z aktualnym wydaniem normy ISO 14644-1.
  • Wymagania stawiane przez użytkowania Cleanroom materiałom konstrukcyjnym i budowlanym.
  • Zastosowania technologia łączenia oraz technologia budowy pomieszczenia czystego.
  • Poziom emisji cząstek z materiałów konstrukcyjnych oraz poziom ścierania powierzchni materiałów (badania te wykonuje się zgodnie z normą ISO 14644-14)
  • Metoda czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych pomieszczenia czystego, częstotliwość procesów czyszczenia.
  • Cechy elektrostatyczne materiałów, wymagania ESD stawiane materiałom konstrukcyjnym oraz procesom produkcyjnym w pomieszczeniu cleanroom.

Materiały konstrukcyjne w pomieszczeniach czystych mają bezpośredni wpływ na poziom cząstek obecnych w powietrzu (powietrze cleanroom kontaktuje się z materiałami i przenosi cząstki stałe z materiałów do powietrza). Kumulowanie się ładunków elektrostatycznych na powierzchniach materiałów w cleanroom, a następnie wyładowanie tych ładunków może stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego w pomieszczeniach czystych (zagrożenie wybuchem). Gromadzenie się ładunków elektrostatycznych na powierzchniach w Cleanroom przyczynia się również do zwiększonego osadzania się cząstek zanieczyszczeń na powierzchniach roboczych. Specjalny dobór materiałów pod kątem ich właściwości ESD jest kluczowe dla wielu użytkowników pomieszczeń typu cleanroom – w branży farmaceutycznej, elektronicznej, lotniczej, optycznej. W zarządzaniu zagrożeniami wynikającymi z ESD duże znaczenie będzie miała również wilgotność względna oraz temperatura powietrza w cleanroom.