Pomieszczenia czyste – kto ma do nich dostęp?

Aby utrzymać nadane pomieszczeniom normy, należy zatrudnić wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy będą w stanie utrzymać te rygorystyczne wymagania. Oczywiście, podstawą są odpowiednie urządzenia, takie jak specjalistyczne filtry powietrza oraz śluzy i prysznice, zatrzymujące zanieczyszczenia. Przystosowują też pracujące tam osoby do specjalistycznych warunków, panujących w zamkniętej przestrzeni. Kto może pracować w pomieszczeniach czystych?

Pomieszczenia czyste – spełnienie norm ISO

Za opis konkretnych warunków odpowiadają normy ISO o oznaczeniu 14644, którym przypisane są konkretne klasy. Oprócz odpowiednich warunków panujących w przeznaczonej na tzw. clean room przestrzeni wymaga się również od pracowników odpowiedniego podejścia do wykonywanych zadań. W czasie pracy produkty nie mogą być narażone na działanie czynników spoza pomieszczeń czystych, w szczególności zanieczyszczeń.

Badania w pomieszczeniach czystych

Od właścicieli firm, którzy decydują się na wydzielenie tego typu strefy egzekwuje się wyniki badań dotyczących poszczególnych parametrów. W szczególności tyczy się to klasy 5 i wyższej, gdzie większość norm powinna być sprawdzana minimum co pół roku. Niezwykle restrykcyjne są też błędy pomiarowe, gdyż w przypadku klasy 1 jest to tolerancja z 5% zapasu.

Pomieszczenia czyste wykorzystuje się w przemyśle chemicznym oraz w firmach związanych z wysokimi technologiami. Bardzo często wymogi przed producentami stawiają nie tylko wewnętrzne przepisy, ale także wymogi niektórych kontrahentów, z którymi współpracują.

 

2 thoughts on “Pomieszczenia czyste – kto ma do nich dostęp?

  1. Dziękuję za ten tekst. Jak wyglądała procedura uzyskania normy dla pomieszczeń czystych?

  2. Bardzo treściwy artykuł. Czy są jakieś szkolenia dla pracowników, którzy pracują w pomieszczeniach czystych?

Możliwość komentowania jest wyłączona.